Nyheter

Artikkel i Rørkjøp

Norsk Rørteknikk metode
Artikkel Rørkjøp om metoden til Norsk Rørteknikk

Vi er en del av av Rørkjøp (www.rorkjop.no). For oss er Rørkjøp er et viktig nettverk for konkurranse og kompetanseheving.

Rørkjøp har i en lengre periode vist interesse for det vi driver med. Representantene fra Rørkjøp stod igjen med store øyne da de fikk presentert en live demo fra dokumentasjon på hvor lite vann kunden hadde( 7 liter i minuttet) til ferdig renset (180 liter i minuttet).

Demoen resulterte i en flott artikkel i siste utgave at magasinet til Rørkjøp.

Hvis du ønsker mer informasjon om vår metode for fjernrensing, eller en uforpliktende befaring, så er det bare å ta kontakt.