Nyheter

Reparasjon av tette anboringsklammer

fjernrens uten graving ved dårlig vanntrykk

Miljøbelastning ved reparasjon av tette anboringsklammer.

Katrine Gullhav og Helene Ekroth Svarød har skrevet et skoleprosjekt om miljøbelastning ved reparasjon av tette anboringsklammer.

I sammendraget skriver de:

Norsk Rørteknikk AS har utviklet en metode for å rense opp et tett anboringsklammer uten å grave. Anboringsklammeret er påkoblingspunktet for vanntilførselen til et hus. Blir klammeret tett er dagens praksis er å grave. Klammeret blir ikke byttet ut selv om det graves opp. Denne typen jobber har et prisanslag på 80-150 000 kr i små boligstrøk. Å grave tar to til tre dager.

Norsk Rørteknikk AS gjør den samme jobben på to til fire timer uten å grave til ca. 1/4 av prisen. Selv om metoden er raskere og billigere sliter de med å få folk til å ta i bruk fjernrens. De antar dette er fordi det er lite forståelse for hva de gjør og i forhold det som gjøres ved graving.

Graving er en omfattende og miljøbelastende prosess. Norsk Rørteknikk AS kan bruke fjernfres i over åtte av ti tilfeller med tette klammere. Norsk Rørteknikk AS sparer miljøet for store CO2-utslipp, og boligområder for belastningen det er å ha anleggsvirksomhet i nabolaget.

 “Denne oppgaven er laget som et sideprosjekt til bacheloroppgaven vår i samarbeid med Norsk Rørteknikk AS.
 Norsk Rørteknikk AS er et rørleggerselskap som utvikler og tar i bruk nye metoder i en konservativ vann- og avløpsbransje.”

Se link til oppgaven her

Har du problemer med dårlig vanntrykk?

Ta kontakt for en gratis befaring!