Reparasjon av tette anboringsklammer

Miljøbelastning ved reparasjon av tette anboringsklammer

Katrine Gullhav og Helene Ekroth Svarød har skrevet et skoleprosjekt om miljøbelastning ved reparasjon av tette anboringsklammer.

 “Denne oppgaven er laget som et sideprosjekt til bacheloroppgaven vår i samarbeid med Norsk Rørteknikk AS.
 Norsk Rørteknikk AS er et rørleggerselskap som utvikler og tar i bruk nye metoder i en konservativ vann- og avløpsbransje.”

Link til oppgaven: http://www.rtek.no/norsk-rorteknikk-as-okodesign/