fjernrensing av anboring

Fortetningen sitter helt innerst ved hovedvannledningen.
Fortetningen sitter helt innerst ved hovedvannledningen.
Anboringsklammer. Bøylen er festet rundt hovedvannledningen. Den svarte rørstumpen er stikkledningen som går inn til huset.
Anboringsklammer. Bøylen er festet rundt hovedvannledningen. Den svarte rørstumpen er stikkledningen som går inn til huset.

Vanntilførselen til et hus er koblet på hovedvannledningen med et anboringsklammer. Over tid blir anboringen utsatt for tæring eller populært kalt groing. Overtid medfører groingen mindre og mindre vannmengde som oppleves som dårlig vanntrykk.

Vi har utviklet en helt ny metode for å rense opp tette anboringsklammer. Denne metoden utfordrer dagens praksis med å grave i veibane.

Våre løsninger tar to til fire timer mot to til tre dager med graving og foregår kun på tomten til den aktuelle boligen. Over åtte av ti jobber viser seg å være gjennomførbare med fjernrens og vi utfører nå over 150 årlige vellykkede oppdrag. Metodene våre fører til mindre utslipp i miljøet, behov for mindre arbeidskraft, besparelse av tid, mindre ødeleggelser av eiendom, mindre naboforstyrrelser, utsetter ikke nærmiljø for sikkerhetsrisikoer og er billigere.

Vi kobler seg på den innvendige stoppekranen i huset
og renser opp anboringen ved hjelp av en spesiallaget verktøy utviklet av Norsk Rørteknikk og Vidar Gullhav.

 

Er du klar over at husforsikringen ofte dekker dårlig vanntrykk?