Artikkel i Rørkjøp

Vi er en del av av Rørkjøp (www.rorkjop.no). For oss er Rørkjøp er et viktig nettverk for konkurranse og kompetanseheving. Rørkjøp har i en lengre periode vist interesse for det …

Anboringsklammer (Eng: Tapping sleeve)

Anboringsklammer eller anboring (eng: tapping sleeve) benyttes til tilknytningspunkt mot hovedledningen som muliggjør avgreninger til vannforsyning inn til huset. Over tid fører det til fortetninger og gjengroing av anboringsklammeret noe …