Norge gror igjen!!

Bilder sier mer enn 1000 ord sies det. De få gangene vi må grave prøver vi å samle dokumentasjon på elendigheten. Bilde viser albu på anboring til en 4-mannsbolig i …

Tur til Haugesund

Tett anboring under fylkesvei på Karmøy Hoveddelen av markedet vårt befinner seg på Østlandet, men det er et ønske å dekke større deler av Norge. Det var derfor gøy å …

Artikkel i Rørkjøp

Vi er en del av av Rørkjøp (www.rorkjop.no). For oss er Rørkjøp er et viktig nettverk for konkurranse og kompetanseheving. Rørkjøp har i en lengre periode vist interesse for det …

Anboringsklammer (Eng: Tapping sleeve)

Anboringsklammer eller anboring (eng: tapping sleeve) benyttes til tilknytningspunkt mot hovedledningen som muliggjør avgreninger til vannforsyning inn til huset. Over tid fører det til fortetninger og gjengroing av anboringsklammeret noe …