Anboringsklammer (Eng: Tapping sleeve)

Anboringsklammer eller anboring (eng: tapping sleeve) benyttes til tilknytningspunkt mot hovedledningen som muliggjør avgreninger til vannforsyning inn til huset. Over tid fører det til fortetninger og gjengroing av anboringsklammeret noe …