Vannlekkasje

Vi utfører reparasjon og påvisning av utvendig vannlekkasjer

 

Når det oppstår vannlekkasje på utvendig stikkledning så gjelder det å få reparert skaden rask.

Vi utfører hele prosessen ved reparasjon av vannlekkasje.

  • Dokumentasjon til forsikring
  • Planlegging
  • Graving
  • Reparasjon av skade
  • Slutt rapport
Problemer med vannrøret? Her er noen nyttige tips:

Suser” det i vannrøret eller har du brått fått mindre vannmengde, eller har du bare fått dårligere trykk på vannet? Dette kan være tegn på at du kan ha en vannlekkasje på stikkledningen utenfor huset ditt. Dersom du over en lengre periode registrerer stadig dårligere vanntrykk -og mengde vil dette ofte være grodde rør eller grodd tilknytningspunkt på hovedledning.