Anboringsklammer (Eng: Tapping sleeve)

Anboringsklammer eller anboring (eng: tapping sleeve) benyttes til tilknytningspunkt mot hovedledningen som muliggjør avgreninger til vannforsyning inn til huset.
Over tid fører det til fortetninger og gjengroing av anboringsklammeret noe som fører til lite vannmengde og eller lavt vanntrykk. Som regel er hovedvannrørene lagt ved offentlig vei og medfører omfattende graving ved tradisjonell reparasjon.

Vi i Norsk Rørteknikk AS har over flere år utviklet en «no-digg» system hvor vi fjernrenser uten å måtte grave.

Vi har også utviklet metoden til å kunne benyttes mot sprinkel anlegg hvor vannmengde kravet ikke oppfylles.