Norge gror igjen!!

Bilder sier mer enn 1000 ord sies det. De få gangene vi må grave prøver vi å samle dokumentasjon på elendigheten.

Bilde viser albu på anboring til en 4-mannsbolig i Asker.

6 liter i minuttet.

En hel 4-mannsbolig har levd med gravis verre og verre vannmengde, helt til en av beboerne kontaktet oss via et google søk. Takket vår rense metode så har beboerne fått tilbake vannmengden.