Som det meste annet, må stikkledninger vedlikeholdes og fornyes. Det er derimot få huseiere som i dag sørger for dette vedlikeholdet. Det kan være lurt å være føre var. Det kan fort bli dyrt om vannrør eller avløpsrør kollapser.

Det er mange måter å rehabilitere stikkledninger og avløpsrør på. Vi benytter flere forskjellige teknikker. Vi etterstreber alltid med å finne best mulig løsning med alle tilgjengelige metoder.

Ta kontakt med oss for befaring og vurderinger.