Vi har utstyr for å tine vannrør.

Vi tiner frosne stikkledninger og innvendig rør

Vi har rørleggere og er tilgjengelig store deler av døgnet.

Raskt hjelp
For å begrense skaden, er det veldig viktig at vi kontaktes så raskt som mulig, 
slik at vi får kommet til og for å tine rørene slik at rørene ikke sprekker.

Kontakt oss på telefon +47 67 22 21 20, og vi hjelper deg!

Tips til unngå frosne vannrør:
Om dere er kjent med at frosne vannrør er et problem under streng kunde i boligen.
Så anbefaler vi å la vannet renne i en vask i huset slik at det er sirkulasjon i rørene.