Nyheter

Vanntrykk

Vanntrykk

Det vi ofte hører fra kundene er at de har over tid fått dårligere og dårligere vanntrykk. Teknisk er dette ofte feil, det statiske trykket er som regel innenfor det som er normal (2-8 bar). Problemet er at det dynamiske trykket synker ned mot 0 når et eller flere vannkilder brukes. Det betyr at røret er tett og da er det “flow” som begrenser vannmengden og ikke lavt vanntrykk.

Hva er normalt vanntrykk?

Vann- og avløpsetaten plikter å levere et vanntrykk på minimum 2 bar. Normalt burde vanntrykket før reduksjonsvetilen være mellom 3 og 9 bar. Etter reduksjonsventilen bør trykket i vannrørene ikke være høyere enn 6 bar, og bør ligge optimalt rundt 4 – 5 bar. Ved for høyt trykk kan sanitærinstallasjoner ta skade. Lavt vanntrykk kan indeikere elkkasje

Hvorfor endrer trykket seg i området?

Kommunen endrer trykket for å forsterke leveringssikkerheten. Dette er et nødvendig tiltak for at vannleveransen skal være tilstrekkelig robust. I praksis vil dette bety at det er mindre risiko for at du mister vannet ved en eventuell driftshendelse.

Groing
Manometer