Hvem er vi

Om Oss

Norsk Rørteknikk AS ble grunnlagt i 2010 under navnet VAT Rørteknikk AS
I 2017 byttet vi navn til Norsk Rørteknikk AS
Selskapet er i dag en ledende aktør innen sin nisje og er altid på jakt etter nye løsninger.

Vårt virksomhetsområde er alle tjenester som er relatert til rensing og lokalisering av vannrør.

Norsk Rørteknikk AS har utviklet “no-dig” fjernrensing av vannrør og anboring.

siste

nyheter

Artikkel i Rørkjøp

Vi er en del av av Rørkjøp (www.rorkjop.no). For oss er Rørkjøp er et viktig nettverk for konkurranse og kompetanseheving. Rørkjøp har i en lengre periode vist interesse for det …

Anboringsklammer (Eng: Tapping sleeve)

Anboringsklammer eller anboring (eng: tapping sleeve) benyttes til tilknytningspunkt mot hovedledningen som muliggjør avgreninger til vannforsyning inn til huset. Over tid fører det til fortetninger og gjengroing av anboringsklammeret noe …