Skip to content

Utblokking av gamle rør

Utblokking er en grøfteløs metode for å erstatte nedgravde rørledninger uten behov for en tradisjonell grøftegraving

Hva er utblokking?

Utblokking er en effektiv måte å skifte gamle vannledninger eller avløpsrør på der grøftegraving er utelukket. Metoden gjør at man sparer det ytre miljøet for skader.

Utblokking utføres ved trekke nytt varerør opptil 180mm fra A til B i eksisterende rør. Varerøret brukes da til å trekke nye rør om det er vann, avløp eller begge.

Med utblokking har man mulighet til å utvide eksisterende dimensjon, f.eks fra 110mm til 180mm. 

Trekkraft: 35 tonn
Dimensjon: Maks 200mm
Maks Lengde: 60 meter

Utblokking av gamle rør

Veien videre?

For at vi best mulig resultat, må vi utføre en forkontroll og befaring. Vi vil trenge kommunale tegninger og en rørinspeksjon av det aktuelle rørstrekke. Forkontrollen inneholder en total risiko vurdering av oppdraget. 

Vi stiller strenge krav til grave entreprenører på denne type oppdrag. Våre foretrukne entrpremører:

Utstyr for utblokking

En samtale kan gi mange svar