Skip to content

Dårlig vanntrykk i huset?

Alle typer vannrør og anboringer “gror” igjen etter hvert som årene går. Årsaken til dette skyldes i all hovedsak fortetninger i på-koblingen til kommunal vannledning. Resultatet er at man opplever redusert vannmengde og vanntrykk. En telefon kan gi svar!

Fjernrens av vannledning

Fjernrens av anboring er en grave fri metode for å mekanisk fjerne gjengroing. Fjernrens utføres med fult vanntrykk og motstrøms etter at det er tatt en grundig forkontroll og vurdering av løsning.

Vår løsning er vesentlig rimeligere og langt mer miljøvennlig enn tradisjonell graving.

Vi utfører fjernrens over store deler av landet.

Hvordan foregår en forkontroll?

Før vi kan utføre en fjernrens er det en del opplysninger vi må iinnhente via en forkontroll. Under en forkontroll kartlegger vi alle relevante forhold, som i all hovedsak består av:

  • Nåværende vannmengde og trykk
  • Lengde på vannledning ut til kommunal tilknytning
  • Lokalisering av utvendig stoppekran
  • Eventuelle hindringer
  • Rør materiale
  • Kommunale kart og tegninger

Etter forkontrollen vil du motta en rapport med forslag til løsning, samt et pristilbud. 

Måling av dårlig vanntrykk

Hvordan foregår en fjernrens?

Fjernrens utføres med å forlenge vanninntaket i huset og ut på gårdsplassen. Faktorer som dimensjoner, lengde og tilgjengelighet gjør at vi må tilpasse verktøyene våre til hver enkelt jobb. Normalt tar hele jobben 2-4 timer alt etter hvilken hindringer vi må forsere.

Meste parten av jobben ligger i forkontroll og forberedelser.

Typiske kunde har ca 7-15 liter i minuttet og resultatet er normalt mellom 100 og 220 liter i minuttet.

Vi leverer fjernrens med en suksess garanti, har vi ikke oppnådd ønsket resultat tar vi heller ikke betalt for selve fjernrensingen.

Vannmengde måling etter fjernrens

Vårt utstyr

Norsk Rørteknikk AS setter kvalitet aller høyest. Det aller meste av verktøy vi benytter oss av er laget i våre lokaler i Asker.

Inspeksjons kameraer for vannledninger vi bruker har rekkevidde på 100, 45 og 35 meter. Sammen med kameraene benytter vi oss av sonder til påvisning av vannledninger fra Rigid.

Daglig bruker vi har 2 komplette biler med tilhørende henger.

Vårt utstyr er aldri eksponert for avløp og kloakk og desinfiseres jevnlig.  

norsk-ror-bilde-oss

En samtale kan gi mange svar