Skip to content

Dårlig vanntrykk i huset?

Alle typer vannrør og anboringer “gror” igjen etter hvert som årene går. Årsaken til dette skyldes i all hovedsak fortetninger i på-koblingen til kommunal vannledning. Resultatet er at man opplever redusert vannmengde og vanntrykk. En telefon kan gi svar!

Effektiv løsningen uten å grave

Vi har utviklet en unik metode med fjernrens som løser problemet med dårlig vanntrykk uten å grave. 
Vår løsning er vesentlig rimeligere, og langt mer miljøvennlig enn tradisjonell graving.

Vi utfører fjernrens over store deler av landet.

 

Hvordan jobber vi?

Vi starter alltid med en forkontroll hvor vi kartlegger alle relevante forhold:
•    Nåværende vannmengde og trykk
•    Lengde på vannledning ut til kommunal tilknytning
•    Lokalisering av utvendig stoppekran
•    Eventuelle hindringer
•    Rør materiale
•    Kommunale kart og tegninger


Etter forkontrollen vil du motta en rapport med forslag til løsning, samt et pristilbud.

Måling av dårlig vanntrykk

Hvordan foregår en fjernrens?

Fjernrens utføres ved at vi setter på en forlenger av vanninntaket som går gjennom huset og ut på gårdsplassen der vi setter opp vår rigg. Hvilke verktøy vi bruker tilpasses til hver enkelt jobb. Normalt tar hele jobben 2-4 timer.

Vi bruker verktøy av høy kvalitet, og det aller meste er spesiallaget i våre lokaler i Asker. Vårt utstyr er aldri eksponert for avløp og kloakk og desinfiseres jevnlig.  

Fjernerens av vannrør

Økt vanntrykk

Typiske kunder har ca 7-15 liter vann i minuttet og resultatet er normalt mellom 100 og 280 liter i minuttet.

Ta kontakt

Før

Etter

 

En samtale kan gi mange svar