Skip to content

Rehabilitering av vann og avløp

Det er mange viktige grunner til å gjøre noe med gamle rørledninger. Enorme mengder vann forsvinner gjennom lekkasjer før det når fram til dusjen. 

Våre metoder

Graving

Vi kan utføre tradisjonell grøftegraving og rehabilitering, eller som en del av reparasjon av en lekkasje,
utblokking eller rør i rør.

Grøftegraving og rehabilitering

Utblokking

Utblokking er en grøfteløs metode for å erstatte nedgravde rørledninger uten behov for en tradisjonell grøftegraving. Fungerer for både vann og avløp.

Utblokking for å erstatte nedgravde rørledninger

Rør i rør

Vi utfører også høytrykksspyling
av gamle galvaniserte vannrør for
trekking av nye rør i eksisterende vannledninger. 

Rør i rør

Veien videre?

For at vi skal kunne gi et tilbud, må vi utføre en befaring. En befaring betyr innhenting av all relevant dokumentasjon og undersøkelser av rør-strekket.

Vi stiller strenge krav til grave-entreprenører på våre oppdrag. Våre foretrukne entreprenører:

Sveising

En samtale kan gi mange svar