Skip to content

Ofte stilte spørsmål

En samtale kan gi mange svar

Vanntrykk

Hvorfor har jeg dårlig vanntrykk?

Det finnes mange årsaker til dårlig vanntrykk. I de aller fleste tilfellene er trykket helt fint, men det er mengden som mangler. Aller først må du avdekke om det gjelder et tappested eller hele huset. Om det kun gjelder et tappested så sjekk ut filtret som sitter i tuten eller kontakt en lokal rørlegger. 

Her er mulige årsaker:

  • Tett anboring
  • Lekkasje
  • Galvaniserte rør
  • Defekt reduksjonsventil
  • Tette filtre
  • Underdimensjonering 
  • Lavt vanntrykk 

Dårlig vanntrykk

 

Trykk vs vannmengde

De aller fleste gir uttrykk for dårligvanntrykk, men i realiteten er et vannmengden som er lav og det statiske trykket helt fint. Derimot så vil det dynamiske trykket falle drastisk ved forbruk om anboringen er tett.

I de aller fleste tilfellene vi kommer over så er det en hindring som gjør at vannmengden er dårlig som tett anboring, jernrør eller defekt bakkekran. Kommunene i Norge plikter å levrer i minimum 2 bar, normalt ligger det på mellom 3 og 6 bar trykk. 

Hva er en anboring?

Anboringen er delen som forbinder en privat stikkledning til hovedvannledningen. Den er som oftest av messing og jern. Stikkledninger er normalt koblet til anboring via to setningsalbuer dette hindrer oss ikke i å utføre en vellykket rens. AnboringIllustrasjon.

Dekker forsikringen min reparasjon?

Vår erfaring er at enkelte selskap dekker reparasjoner knyttet til dårlig vanntrykk. 

Hva er en reduksjonsventil?

Ventil for reduksjon av vanntrykket. Normalt skal vanntrykket i huset ligger på mellom 4 og 6 bar. I kommunal vannledning kan den være så høyt som 11 bar. En reduksjonventil sikrer at trykket ikke overstiger angitt trykk. 

Reduksjonsventil

 

Hvor kan jeg finne utvendig stoppekran?

Plassering skal være så nær den kommunale ledningen som mulig, men på din egen tomt. Normalt finnes det et skilt på husveggen som markerer hvor stoppekranen skal være. De aller fleste kjenner ikke til hvor den befinner seg. Vi har mulighet til å søke opp stoppekran med kamera og sonde teknologi.

IMG_2205 400x452

 

Rør komponenter

Stoppekran typer

Kuleventil

Kuleventil er en ventil som regulerer vannet gjennom en kule med hull som roteres ved stenging. Det er fult mulig og passere kuleventilen både med kamera og vårt utstyr.

Kuleventil

Sluseventil

Sluseventiler er en ventil med rett åpen gjennomgang, Sluseventilen inneholder en rundkile som kan beveges opp eller ned ved hjelp av et ratt på en spindel. Spindelen må dreies flere ganger for å gå fra åpen til lukket dette forhindrer eventuelle trykkstøt. Sluseventilene er bygd slik at de i åpen stilling skal yte minst mulig motstand for vannet.Det er fult mulig og passere sluseventilen både med kamera og vårt utstyr.

Sluse(200x377)

Seteventil

En seteventil består av en roterende spindel, en plugg og et såkalt sete. Når man vrir spindelen med klokken, dyttes pluggen ned i setet, og isolerer for alt som vil komme gjennom. Roterer du spindelen andre veien, trekker pluggen seg tilbake, og det strømmer fritt gjennom igjen. Det er ikke mulig og passere seteventilen med kamera eller vårt utstyr. Ved noen tilfeller kan vi bore oss igjennom ventilen.

seteventil(200x197)

 

Hvilke materialer er vannrør laget av?

 Vannledninger transporterer drikkevann til forbrukerne. Gjennom årene er det brukt mange varianter av disse rørene. Vi vil her ta for oss de mest brukte rør typene til bruk på private stikkledninger.

Kobberrør

Kobberrør har høy korrosjonsbestandighet, de har en ruhetskoeffisient på den indre overflaten som er lavere enn stål- og polymerrør. Dette øker vann gjennomstrømningen og gjør det mulig å bruke rør med mindre diameter for vannforsyning.

Levetiden til kobber rør er mer enn 50 år. I tillegg har kobber desinfiserende egenskaper, derfor beskytter det vannet som strømmer gjennom rørene mot virus og bakterier. Installering av kobber rør er enklere og mindre tidkrevende enn å installere et vannforsyningssystem ved hjelp av stålrør.

Plastrør

Plastrør er i dag foretrukne standarden for legging av stikkledninger. Dette skyldes deres høye tekniske egenskaper, lave vekt og rimelige priser. Levetiden til plastrør er  omtrent 50 år ved normal bruk. 

Galvaniserte stålrør

Stålrør produseres med galvanisert belegg og uten belegg. De er koblet sammen ved hjelp av gjengende tilkoblinger. Stålrør ble mye brukt i Norge helt frem til slutten av 70 tallet. De begynner å "gro" ganske raskt med avleiringer. Som et resultat synker gjennomstrømningen.