Partikler i drikkevann

Partikler i drikkevann

Har du små brune partikler i drikkevannet?

Hvis du opplever at vannet i springen er vedvarende brunt eller skittent kan det være humuspartikler som gror i rørveggene. Dette lar seg som oftest ikke fjerne med bare å drenere rørene.

Vi har god erfaring med å rense rør for humus.

Fakta om humus:

  • Humus er planterester som er delvis nedbrutt.
  • Humus og groing kan feste seg i rørveggen.
  • Tette rør øker friksjonen og minsker vanntrykket.
  • Humuspartikler i vannet er lite delikat, men ikke skadelig.
Tette rør med humus
Tette rør

Hvordan renser vi vannledningen?

Vi benytter flere ulike metoder for rensing. Alt fra høytrykk til lavtrykk og stor vanngjennomstrømning. I enkelte tilfeller benytter vi også innvendig kosting av rør.