Partikler i drikkevann

Har du små brune partikler i drikkevannet?

 

Hvis du opplever at vannet i springen er vedvarende brunt eller skittent, kan det være humuspartikler som gror i rørveggene.  Dette lar seg rense med våre unike metoder.

Fakta om humus:

 

  • Humus er planterester som er delvis nedbrutt.
  • Humus og groing kan feste seg i rørveggen.
  • Tette rør øker friksjonen og reduserer vannmengden.
  • Humuspartikler i vannet er lite delikat, men ikke skadelig.
Tette rør med humus
Tette rør

Hvordan renser vi dine vannrør?

 

Vi benytter flere unike metoder for rensing. Alt fra høytrykk til lavtrykk og stor vanngjennomstrømning. I enkelte tilfeller benytter vi også innvendig kosting av rør.