Skip to content

Har du små brune partikler i drikkevannet?

Partikler i drikkevannet

Hvis du opplever at vannet i springen er vedvarende brunt eller skittent, kan det være humuspartikler som gror i rørveggene. Dette lar seg rense med våre unike metoder.

Partikler i vannet i vasken

Fakta om humus

  • Humus er planterester som er delvis nedbrutt.
  • Humus og groing kan feste seg i rørveggen.
  • Tette rør øker friksjonen og reduserer vannmengden.
  • Humuspartikler i vannet er lite delikat, men ikke skadelig.
Rør tett av humus

En samtale kan gi mange svar