Skip to content

Lekkasje på vannledning

Når det oppstår en utvendig vannlekkasje på stikkledning så gjelder det å være rask.

Vannlekkasje hva nå?

Ved utvendig vannlekkasje tar vi oss av hele prosessen. vi innhenter all tilgjengelig informasjon og finner den beste løsningen for kunden.

 

 

dreamstime_xs_141456923

Veien videre?

Våre steg for et vellykket resultat:

  • Avklare huseier forsikring
  • Innhente kommunale VA-kart
  • Lekkasjesøk og påvisning
  • Graving av lekkasjested
  • Reparasjon av lekkasjested

 

IMG_6920

En samtale kan gi mange svar