Skip to content

Utblokking

Utblokking er en effektiv metode for å skifte ut gamle rør og stikkledninger der graving utgår. Samtidig er det en rask, miljøvennlig og effektiv metode, slik at ytre infrastruktur får minimale skader. Denne løsningen er eneste "no-dig" metoden som kan oppdimensjonere eksisterende rør.

IMG_9046IMG_8829 400x380IMG_9055

 

Slik gjør vi det

Etter å tatt en nøye forkontroll med kamera inspeksjon for avdekke retningsendringer så etablerer gravegrop i begge ender. Vi heiser ned en hydraulisk wire trekker og fører wire fra gravegrop til gravegrop. I andre enden kobler vi på et utblokkingshode som igjen er festet til varerøret. Wire trekkeren tilkobles hydraulikk og vi starter og trekke opp til 35 tonn kraft. Når varerøret er dratt frem så fjerner vi alt utstyr og drar inn avløp og eventuelt vannledning gjennom varerøret.

Utstyret

En del av utstyret er standardisert, men i mange tilfeller produserer vi utstyret vårt selv. Typisk er utblokkingshoder til forskjellige dimensjoner.

37A68F3C-143A-4549-815F-9DDE6A782AF4D843F15C-610A-4A22-B95B-3096C61B2FA9

  • Trekkraft 25 tonn.
  • Opp til 200 mm.
  • Lengde 60 meter.
  • Stikkledninger, spillvann, overvann og vannledninger.