Gå til innhold

Utblokking av gamle rør

Utblokking er en metode som brukes for å erstatte eksisterende rørledninger uten å grøftegrave eller fjerne de gamle rørene. Denne metoden involverer å blokke ut de gamle rørene fra innsiden samtidig som man trekker inn nytt rør. Løsningen er eneste gravefrie metoden som kan opp-dimensjonere eksisterende rør.

IMG_9046IMG_8829 400x380IMG_9055

Utblokkings-metoden brukes ofte når det er nødvendig å erstatte gamle og skadede rør uten å påvirke overflaten eller eksisterende infrastruktur. Det kan brukes til ulike type rør, for eksempel fornyelse av vannledninger, avløpsledninger, gassledninger og andre typer rørledninger. Det kan være en kostnadseffektiv og tidsbesparende metode, spesielt i situasjoner der graving er upraktisk eller uønskelig. 

Litt fakta:

  • Trekkraft 25 tonn.
  • Dimensjon opp til 200 mm.
  • Lengde mellom gravegrop 60 meter.

Slik gjør vi det

Inspeksjon: Rørene som skal erstattes, blir inspisert for å avgjøre tilstanden deres og om de egner seg for utblokking. Eventuelle retningsendringer må dokumenters med videoinspeksjon.

Forberedelse: Inngangs- og utgangsgrop blir gravd for å få tilgang til de eksisterende rørene. Et utblokkingshode blir plassert i inngangsgropen, og et varerør av blir festet til utblokkingshodet.

Utblokking: En wire trekker trekker det nye røret gjennom det gamle røret ved hjelp av et utblokkingshode. Denne enheten  bryter opp og utvider det gamle røret samtidig som den trekker med seg det nye røret. Den gamle rørledningen blir knust til sidene og ødelagt i prosessen.

Fullføring: Når det nye røret er på plass, blir de nye rørene dyttet inn i varerøret og testet.

Utstyret

En del av utstyret er standardisert, men i mange tilfeller produserer vi utstyret vårt selv. Typisk er utblokkingshoder til forskjellige dimensjoner.

37A68F3C-143A-4549-815F-9DDE6A782AF4D843F15C-610A-4A22-B95B-3096C61B2FA9