Reduksjonsventil

 

 

Vanntrykket i kommunale nett ligger som regel på mellom 6 og 11 bar. Trykket inne i boligene skal imidlertid ikke være mer enn fire-fem bar. En reduksjonsventil sørger for det.

– Hvis du finner reduksjonsventilen, kan du se om nåla står på anbefalte fire bar. Trykket synker når du skrur opp en vannkran, men hvis det er mindre enn 1,5 bar, er faren stor for at filteret i ventilen eller anboringen kan ha grodd igjen.

– Reduksjonsventilen befinner seg som regel i vaskerommet. Den er oftest plassert rett etter stoppekrana på hovedledningen og før første tappested. Hvis du finner den, er det enkelt å lese av trykket. Men rens av filteret må overlates til fagfolk.

Hjelp! Dårlig vanntrykk

 

 

Årsaken til dårlig vanntrykk kan være mange, vi er spesialister og finner alltid årsaken.

Typeiske årsaker til dårlig vanntrykk

 • Tett anboring / klave
 • Defekt reduksjonsventil
 • Tette siler
 • Gamle jernrør
 • Lekkasje
 • Feil dimensjonerte rør

Når vi utfører en forkontroll avdekker vi årsaken til hvorfor og hva årsaken er.

Forkontroll

 

Vi starter alltid med å utføre en forkontroll.

Forkontrollen starter alltid på kontoret hvor vi innhenter mest mulig data.

Under forkontrollen ute hos kunden innheter vi teknisk data som trykk, faktisk vannmengde, stopperkranert., etc.

Forkontrollen utgjør dokumentasjon til forsikrings og utføring av fjernrens.

 

Typeiske årsaker til dårlig vanntrykk

 • Tett anboring / klave
 • Defekt reduksjonsventil
 • Tette siler
 • Gamle jernrør
 • Lekkasje
 • Feil dimensjonerte rør

 

Når vi utfører en forkontroll avdekker vi årsaken til hvorfor og hva årsaken er.

Fjernrens

 

Tette rør

 

Fjernrens er en mekanisk fres som renser vannledning og anboringen.

For planlegging starter alltid med å utføre en forkontroll.

Hver rense jobb er unik, utstyr tilpasses hver jobb.

Det er Norsk Rørteknikk AS som har utviklet metoden.