Dårlig vanntrykk?

Opplever du dårlig vanntrykk eller lite vann i huset?

Norsk Rørteknikk AS er spesialitet på problematikken rundt dårlig vanntrykk og lite vann. Mange opplever at det over mange år så minker vanntrykket. Ofte går det over så mange år at men blir vant med å leve med stadig dårligere vanntrykk. Typisk er at bare en kan dusje omgangen eller høytrykksspyleren får ikke nok vann og står bare å jobber. Av den grunn opplever flere dårligere livskvalitet.

Det vi opplever er at når kundene passerer under 10 liter i minuttet så reagerer kundene, vi har kunder som har hatt helt ned til 3 liter i minuttet. Ved 5 liter i minuttet er det kritisk.

Det er ikke bare daglige gjøremål som blir problematisk, men også muligheter for å slukke branntilløp.

Årsaken og løsning kan være mange og vi finner alltid best mulig løsning.

Det mange ikke er klar over er at ved gitte tilfeller så dekkes denne type skade av hus forsikringen.

 

Noen ganger kan en telefon gi mange svar, har du spørsmål eller noe du lurer på er bare å ringe Vidar 481 05 622. (0800-2100)

 

Ytterligere forklaring: Vanntrykk |

Symptomer på dårlig vanntrykk:

 • Redusert trykk ved bruk av to tappesteder
 • Oppvaskmaskin stopper
 • Vaskemaskin får ikke nok vann til skylling
 • Høytrykksspyler står bare å jobber
 • Dårlig vanntrykk i dusj og takdusj
 • Dårligere livskvalitet

Årsaker til dårlig vanntrykk:

 • Gjengrodd anboring
 • Defekt reduksjonsventil
 • Tette siler
 • Defekt bakkekran
 • Gamle jernrør
 • Dårlig statisk trykk
 • Humus

Løsninger vi tilbyr:

 • Fjernrensing
 • Graving
 • Bytte reduksjonsventil
 • Trykkforsterkningspumpe

Kontakt oss:

Ring oss gjerne om du har spørmål eller opplever problemer med vanntrykket på telefon

Den tradisjonelle metoden med graving

Dårlig vanntrykk skyldes ofte at anboringsklammeret er tett. Anboringsklammeret er påkoblingspunktet til offentlig for vanntilførselen til et hus. Blir anboringen tett er dagens praksis er å grave. Denne prosessen er  medfører ofte store kostnader og inngrep på infrastruktur.

graving ved dårlig vanntrykk

Vår metode “Fjernrens”

Vi har utviklet en helt unik gravefri løsning som sparer miljøet og kostnader . Over åtte av ti jobber viser seg å være gjennomførbare med fjernrens og vi har til nå utført over 700 vellykkede oppdrag over hele Østlandet. Løsningen vår er den mest foretrukne løsningen av flere forsikringsselskap.

Når vi tar på oss et oppdrag garanterer vi for godt utført jobb. 

fjernrens uten graving ved dårlig vanntrykk

Synlige resultater

Måling av vann før :

Før:

Etter:

Ta kontakt for en befaring?

Hvordan gjør vi det?

Fjernrensemetoder uten behov for graving

Vår metode innebærer ingen graving og gjøres ved fjernrensing fra innvendig stoppekran. En metode som er langt mer skånsom og rimeligere enn tradisjonell metode.

Vi starter med en forkontroll hvor vi:

 • Innhenter tegninger
 • Innhenter teknisk data
 • Om mulig tilbyr vi kamera inspeksjon av vannrørene.
 • Lager rapport (sendes forsikring)

Ut i fra forkontrollen så utfører vi fjernrens

 • Utføres med full garanti for resultater. Vi tar kun betalt hvis vi lykkes.
 • Utføres fra rigg utvendig
 • Normalt økes vannmengden fra 5-10 liter  til over 150 liter
Norsk Rørteknikk metode

Hva er årsaken til dårlig vanntrykk?

Dårlig vanntrykk

Groing i vannrør og stikkledninger er et økende problem. Groingen eller tæringen fører over tid til fortetninger i vannrørende og anboringen som igjen fører til dårlig vanntrykk og liten vannmengde. For våre kunder ser vi at dårlig vanntrykk bidrar til mye frustrasjon og reduserer livskvaliteten. Mange vet ikke om vår løsning og lever heller med problemet pga. høye kostnader.

Ta kontakt med oss i dag for en befaring!

Dårlig vanntrykk?