Skip to content

Dårlig vanntrykk i huset?

Alle typer vannrør og anboringer “gror” igjen etter hvert som årene går. Årsaken til dette skyldes i all hovedsak fortetninger i på-koblingen til kommunal vannledning. Resultatet er at man opplever redusert vannmengde og vanntrykk. En telefon kan gi svar!

Vi har løsningen…

Vi har utviklet fjernrens til en alternativ metode for å rense opp tette anboringsklammer, unikt, tidsbesparende og ikke minst økonomisk gunstig.

Der tradisjonell praksis er å grave, har vi utviklet et system som muliggjør gjøre den samme jobben, uten bruk av anleggsvirksomhet.

Veien videre?

Før vi kan utføre en fjernrens er det en del opplysninger vi må innhente via en forkontroll. Under en slik forkontroll kartlegger vi blant annet relevante forhold, som i all hovedsak består av:

  • Nåværende vannmengde og trykk
  • Lengde på vannledning ut til kommunal tilknytning
  • Lokalisering av utvendig stoppekran
  • Eventuelle hindringer
  • Rørmateriale
  • Kommunale kart og tegninger

Etter forkontrollen vil du motta en rapport med forslag til løsning, samt et pristilbud. 

Vanntrykk

En samtale kan gi mange svar