Gå til innhold

Hvorfor har jeg dårlig vanntrykk?

Grunnen til dårlig vanntrykk kan være mange, og  én  ting er sikkert; det skaper stor frustrasjon i husstanden. I Norge så plikter kommunene å levere minimum 2 bar trykk, normalt ligger kommunalt trykk på mellom 3 til 6 bar. Vannmengden inn til en enebolig ligger vanligvis på mellom 90 og 180 liter i minuttet, målt fra innvendig stoppekran. Rent teknisk er det derfor sjeldent trykket som er selve problemet,men mengden vann som leveres inn til huset som er  altfor lavt.

Hva er årsaken til dårlig vanntrykk?

Vi skiller mellom 2 hovedårsaker; innvendige og utvendige forhold. Innvendige forhold kan blant annet skyldes defekt reduksjonsventil, tette siler ved inntaket eller i tappesteder, samt teknisk feil ved røropplegget.

Utvendige forhold viser seg ofte å være gjengrodde anboringsklammer eller gjengrodde galvanisert vannrør, men det kan også  i verste fall skyldes defekt stoppekran eller lekkasje.

 

Gjengrodd anboringsklammer

Selve anboringen er tilkoblingpunktet som knytter privat stikkledning og kommunal vannledning sammen. Over tid så vil det oppstå en gjengroing i anboringsklammeret, som skyldes ansamling av sedimenter.

Normalt ser vi at anboringen tettes over en tidsperiode på ca 25 år, men vår erfaring tilsier at dersom stikkledningen er av plast, så kan anboringen være tett allerede etter 10 år. Stikkledninger av kobber derimot ser vi at det kan gå over 50 år før tettes, årsakene til dette er for oss ukjente.

Løsningen/Fjernrens

Tradisjonelt har løsningen vært å grave opp og mekanisk rense direkte på anboringen, men dette kan fort bli dyrt og er lite miljøvennlig løsning. Vi i Norsk Rørteknikk AS har derfor utviklet en gravefri metode kalt FJERNRENS. Med våre verktøy klarer vi å utføre fjernrens av anboring fra innvendig stoppekran og hvor ikke engang setnings albuene mellom stikkledning og anboring er til hinder for oss.

 

Illustrasjon Anboring

 

Defekt stoppekran

Vi oppdager i enkelte tilfeller defekte stoppekraner, hvilket påvises gjennom en grundig forkontroll, Normalt ser vi stoppekran av type sluse, der slusen er dratt av og sklidd delvis eller helt ned, som hindrer vannmengden i å strømme fritt.

Løsningen er å lokalisere kranen, grave opp og åpne slusen. Ved en eventuell nødreparasjon, har vi derimot mulighet til å hull-bore slusen fra innvendig stoppekran.

Illustrasjon Slusekran

Galvanisert vannrør

Har du galvansierte jernrør? Da er det på tide å rehabilitere!

Grunnen til dette er at galvaniserte jernrør, over tid, blir utsatt for korrosjon og avleiringer. Reparasjoner fører ofte med seg enda flere ulemper, da det per i dag ikke finnes noen tilstrekkelig god måte å rense eller spyle rørene på, uten betydelig risiko for øvrige lekkasjer. .

Det finnes ulike metoder å rehabilitere galvaniserte jernrør:

  • Grave og skifte ut hele rørstrekket
  • Trekke ut eksisterende jernrør med wire
  • Spyle og trekke nye plastrør i de gamle jernrørene

Vi tilbyr alle variantene.

IMG_4096

 

Utvendig vannlekkasje

Lekkasjer oppstår som oftest ved setningsskader, frostskader, korrosjon eller utglidninger på tilkoblingspunkter. Dersom dere skulle oppleve susing i vannrørene eller har fått pålegg fra kommunen om mulig lekkasje: ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Forsikringsselskapet vil vanligvis sende en representant for å undersøke situasjonen eller alternativt be dere om å kontakte en lekkasjesøker.

dreamstime_xs_141456923-1

Reduksjonsventil

Reduksjonsventilen fungerer som husets vanntrykk sikring, den skal forhindre at trykket i huset ditt ikke overstiger et fastsatt trykk. Typisk settes denne til 6 bar og trykket vil da aldri overstige dette inne i huset, selv om trykket i kommunal vannledning er på eksempelvis 8 bar.

Reduksjonsventilen er en ventil som slites over tid og i tillegg sitter det et grovfilter der, som kan tette seg av smuss, og som må byttes ut ved jevne mellomrom.

 

Reduksjonsventil-1