Skip to content

Hvorfor har jeg dårlig vanntrykk?

Årsaken til dårlig vanntrykk kan være mange, men en ting er sikkert det skaper stor frustrasjon i husstanden. I Norge så plikter kommunene normalt å levere minimum 2 bar trykk, normalt ligger kommunalt trykk på mellom 3 til 6 bar. Vannmengden inn til en enebolig ligger normalt på mellom 90 og 180 liter i minuttet målt fra innvendig stoppekran. Rent teknisk så er det sjeldent vanntrykket som er problemet,der er vannmengden som er problemet.

Hva er årsaken til dårlig vanntrykk?

Årsakene til dårlig vanntrykk eller dårlig vannmengde kan være mange. Vi deler inn i 2 hovedårsaker enten er det innvendige forhold eller så er det utvendig forhold. Utvendige årsaker er gjengrodd anboring, gjengrodd galvanisert vannrør, defekt bakkekran eller lekkasje. Innvendige årsaker kan være defekt reduksjonsventil, tette siler ved inntaket eller i tappesteder, teknisk feil ved rør anlegget.

 

Gjengrodd anboringsklammer

Over tid så oppstår det gjengroing i anboring. Anboring er koblingpunktet mellom som knytter privat stikkledning og kommunal vannledning. Vår erfaring er at stikkledninger av plast så kan anboring være tett allerede etter 10 år, normalt ser vi at det er tett etter 25 år. Stikkledninger av kobber så ser vi at det kan gå over 50 år får det er tett.

Tradisjonelt har løsningen vært å grave opp og mekanisk rense anboringen. Graving kan fort bli dyrt og er lite miljøvennlig. Vi i Norsk Rørteknikk AS har derfor utviklet en gravefri metode kalt. Med vårt verktøy klarer vi å utføre fjernrens av anboring fra innvendig stoppekran.  Albuene mellom anboring og stikkledning er ingen hindring.

 

Illustrasjon Anboring

 

Defekt stoppekran

Vi opplever i noen tilfeller defekt stoppekran, dette påvises i forkontrollen med kamera inspeksjon i stikkledningen. Normalt er det stoppekran av type sluse hvor slusen er dratt av og sklidd delvis eller helt ned som hindrer vannmengden. Løsningen er å lokalisere kranen og oppgraving eller ved nød reparasjon så har vi mulighet til å hull-bore slusen fra innvendig stoppekran.

Illustrasjon Slusekran

Galvanisert vannrør

Har du galvansierte jernrør så er det på tide å å rehabilitere, over tid er galvaniserte jernrør utsatt for korrosjon og avleiringer.  Lekkasje faren er stor og reparasjoner fører ofte med seg enda flere lekkasjer. Disse rørene ble mye brukt på 60 og 70 tallet i hele Norge. Våre sterke anbefaling er rehabilitering da det ikke finnes noen god måte å rense eller spyle disse rørene uten betydelig risiko for lekkasjer.

Det finnes ulike metoder for rehabilitering, enten ved å grave og skifte ut hele strekket, trekke ut eksisterende med wire eller spyling og trekke rør i rør. Vi tilbyr alle variantene.


IMG_4096

 

Utvendig vannlekkasje

Oppdager dere susing i vannrørene eller fått pålegg fra kommunen om mulig lekkasje, så handler det i første rekke om og kontakte ditt forsikringsselskap. Normalt sender dem eller så ber de deg ta kontakt med en lekkasjesøker. Lekkasjer oppstår som oftest ved setningsskader, frostskader, korrosjon eller utglidninger.

dreamstime_xs_141456923-1

Reduksjonsventil

Reduksjonsventilen er som husets sikring, den skal forhindre at trykket i huset ditt ikke overstiger et valgt trykk. Typisk settes den til 6 bar, trykket vil da aldri overstige 6 bar inne i huset, selv om trykket i kommunal vannledning er på 8. Reduksjonsventilen  er en slite del og i tillegg sitter det et grovfilter som kan tette seg av smuss.

 

Reduksjonsventil-1