Fagartikler

  • Miljøbelastning ved reparasjon av tette anboringsklammer. Katrine Gullhav og Helene Ekroth Svarød har skrevet et skoleprosjekt om miljøbelastning ved reparasjon av tette anboringsklammer. I sammendraget skriver de: Norsk Rørteknikk AS har utviklet en metode for å rense opp et tett anboringsklammer uten å grave. Anboringsklammeret er......

  • Vi er en del av av Rørkjøp (www.rorkjop.no). For oss er Rørkjøp er et viktig nettverk for konkurranse og kompetanseheving. Rørkjøp har i en lengre periode vist interesse for det vi driver med. Representantene fra Rørkjøp stod igjen med store øyne da de fikk presentert......

  • Hoveddelen av markedet vårt befinner seg på Østlandet, men det er et ønske å dekke større deler av Norge. Det var derfor gøy å kunne reise til Haugesund for å vise potensialet vårt. Situasjonen var, anboring under fylkesvei. Kostnadene var så store at forsikringsselskapet underkjente......

  • ...